Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

Reduser ringekostnad til utlandet

Etter at en del operatører såkalt "forenklet" ringeprisene, har de i det stille mangedoblet prisen for utenlandssamtaler. Vi viser deg hvordan du kan redusere de til en brøkdel av det du har i dag.

Eksempel: Til tyske, svenske og danske mobil- og fastnummer: Prisreduksjon på 60-80%

innovaphone er en operatøruavhengig plattform som leveres både som sky-tjeneste og som lokal PBX. Vi har mange kunder som har valgt bylinje (Sip-trunk) fra Telenor Mobil eller annen mobiloperatør, for å få optimal samkjøring mellom mobile apparater, apper og faste telefoner.

Da Telenor Mobil og flere andre innførte det de kalte en "forenkling" av ringepriser, innførte de samtidig høyere priser de fleste typer utenlandssamtaler. Selv om du nå kan "ringe som hjemme" til dine norske kontakter også fra utlandet, er det utenlandstakster som gjelder for alle utenlandske nummer.

Med en innovaphone-løsning i skyen eller lokalt, kan du i tillegg til dagens bylinje, også anskaffe en konkurransedyktig bylinje fra annen leverandør og knytte denne til samme løsning. Vi kan hjelpe deg å finne en  konkurransedyktige sip-leverandør. Din innovaphone-løsning settes opp til å benytte den rimeligste bylinjen, men alltid vise riktig avsendernummer utad. 

Med to leverandører av bylinje, har du også en backuplinje i tilfelle brudd eller kvalitetsproblemer hos den ene leverandøren. Vi hjelper deg til å lage en fullverdig redundant løsning.

Kontakt din innovaphone-forhandler eller Vcom, så formidler vi kontakt med forhandler.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no