Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

innovaphopne

I over tre år har vi klart å holde prisene fra innovaphone nesten uendret, men gjennomfører nå en prisøkning. Åraken er økte komponentpriser på hardware og generell inflasjon. Dect-telefoner og baser får en umiddelbar prisøkning. Fra 1. august melder innovaphone om en generell prisoppgang på ca 15%. Unntaket er myApps chat-lisens som går ned i pris, og kanallisenser på gatewayer som faller bort. Kanaler blir da inkludert i hardware-prisen.

Nye priser vil være tilgjengelig på forhandler-webshop etter hvert som de får effekt. Prislister og kalkulasjonsverktøy sendes ut til sertifiserte forhandlere, og er også tilgjengelig på https://Apps.skypbx.no i appen pbxPortal, under Docs. Kontakt oss på salg@vcom.no om du trenger tilsendt priser på excel for import.

Har du du priset prosjekter og gitt tilbud som ikke blir levert innen 1. august, kan du gi oss en melding på salg@vcom.no med prosjekt/kundenavn og innhold for å få en midlertidig forlengelse av tilbudet. Dette gjelder ikke dect-utstyr.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no