Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Bakgrunnsmusikk og lydreklame

Lyd over IP mockup

Kunden er en butikkjede med butikker spredt over hele landet. Hovedkontoret ønsket å samkjøre butikkenes musikkprofil ved å styre musikken sentralt, samtidig som markedsavdelingen ønsket å spille av lydreklame i butikkene. 


Du kan lese mer om hvor enkelt dette lot seg løse med Lyd over IP produkter ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Inn- og utsjekk på SFO

Adgangskontroll med brikke 

Kunden er Skolefritidsordningen (SFO) på en større barneskole hvor inn- og utsjekk av elever før og etter skoledagen tradisjonelt har vært en tidkrevende og manuell arbeidsoppgave.

Med et adgangskontrollanlegg fra 2N er dette nå en oppgave som hvert enkelt barn løser selv.

Les mer …

Internkommunikasjon i bedrift

2N NetMic 123

Kunden er en operatør innen kollektivtransport som ønsket seg et enkelt, driftssikkert system for internkommunikasjon mellom driftssentral og to oppholdsrom. Du kan lese mer om hvordan produkter fra 2N løste dette ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

IP-basert lydanlegg på skole

School class 01 trace web

Kunden er en skole som ønsket å bygge ut nettverksinfrastruktur for data inkludert PoE, samt oppgradere et delvis ikke-fungerende og utilstrekkelig lydanlegg. Krav til lydanlegg var opprop til ulike soner innen- og utendørs, automatisk skoleklokke og enkel betjening.

Les mer …

Lagerport i dagligvarebutikk

matbutikk

Kunden er en dagligvarebutikk som ønsket å oppgradere fra en tradisjonell ringeklokke på lagerporten for varelevering, til en løsning som gjorde at de kunne svare og åpne porten uten å måtte gå bak på lageret.

Du kan lese mer om hvordan produkter fra 2N løste denne oppgaven ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Med mobiltelefonen som svarapparat

Verso med mobil

Kunden er et større borettslag med et prekært behov for å skifte ut eksisterende porttelefonanlegg.

Med en løsning fra 2N har borettslaget nå fått installert et porttelefonanlegg med en minimal investeringsterskel, tilpasset deres budsjett.

Les mer …

Mobil vaktkø med myPBX app

vaktkø myPBX app

Bedriften har satt opp flere vaktnummer for sine kunder og alle bedriftens serviceteknikere bytter på å betjene de forskjellige køene.

Med app på mobil kan de enkelt melde seg inn og ut av køene, og kontakte vaktleder.

Les mer …

Porttelefon i bygård

bygård

Kunden er en bygård med selveierleiligheter i Oslo, hvor et aldrende porttelefonanlegg var modent for utskifting, og hvor det eksisterte en visjon om å velge den mest moderne, fremtidsrettede og sikre løsningen. Blant punktene som kom opp på sameiermøtet var video for økt sikkerhet; anrop til mobiltelefon; valgfrihet for beboere; og kort eller kode for egen adgang.

Du kan lese mer om hvordan produkter fra 2N løste denne oppgaven ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Porttelefon med trådløst svarapparat

Bilde med fon

Kunden er et boligsameie tilrettelagt for beboere i alderen 60+. Et tradisjonelt porttelefonanlegg kunne ikke tilfredsstille utbyggers visjon om å levere en optimal, fleksibel og brukertilpasset løsning. Markedet ble derfor sondert for å finne den beste løsningen.

Med 2N, verdens mest fleksible og integrerbare porttelefonsystem, var det mulig å finne en løsning som fullt ut tilfredsstilte kravene om brukervennlighet, sikkerhet og kvalitet.

Les mer …

Porttelefon og adgangskontroll i villa

villa

Kunden er en villaeier som ønsket et topp moderne, fleksibelt og fremtidsrettet porttelefonanlegg med integrert adgangskontroll for å bruke kort/brikke/mobiltelefon i stedet for tradisjonelle nøkler. Boligen har også en utleieleilighet og en praktikanthybel som skal være en del av denne løsningen.
Du kan lese mer om hvordan porttelefoner, svarapparat og adgangskontroll fra 2N løste dette ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Rehabilitering uten kostbar kabling

Brukerscenario PortSky rehab

Kunden er et større borettslag med mange leiligheter. Porttelefonanlegget plages med defekte enheter og brudd på gammel kabling.

I stedet for å bruke penger på ny kabling, ble løsningen produkter fra 2N og tjenesten PortSky over internett. Dermed gikk investeringsmidlene til et fremtidsrettet, topp moderne porttelefonanlegg med fremragende lyd- og billedkvalitet, fremfor å betale for kabling.

Les mer …

Tannlegekontor

Tannlegekontor 2

Nytt brukerscenario:

Kunden er et større tannlegekontor som fikk en enklere og mer effektiv hverdag ved hjelp av produkter og løsninger fra 2N og innovaphone skyPBX.

Lokal telefonsentral ble erstattet med skytjeneste og sikkerheten ved inngangsdør og venterom ble bedre. I tillegg kan tannlegene nå tilkalle sine assistenter på en mye enklere måte.

Les mer …

Varslingshøyttaler

 Krana2

Kunden er en bedrift som har en beliggenhet litt utenfor allfarvei, som derfor hyppig er plaget med tyveri, tyveriforsøk, hærverk og andre uønskede hendelser. I tillegg til et kameraovervåkningsanlegg, ønsket bedriften en effektiv metode for å varsle inntrengerne om at de er obeservert, med mål om å skremme de vekk.

Du kan lese mer om hvordan SIP Speaker Hornhøyttaler fra 2N løste dette ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no