Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Lyd over IP mockup

Kunden er en butikkjede med butikker spredt over hele landet. Hovedkontoret ønsket å samkjøre butikkenes musikkprofil ved å styre musikken sentralt, samtidig som markedsavdelingen ønsket å spille av lydreklame i butikkene. 


Du kan lese mer om hvor enkelt dette lot seg løse med Lyd over IP produkter ved å klikke deg inn på artikkelen.


Butikkjeden fant ut at de enkelte butikkene spilte musikk både på et lydnivå og med et musikkvalg som var tilpasset den enkelte butikksjefs personlige smak, og bestemte seg for å utrede om det var mulig å gjøre noe med dette. Markedsavdelingen hadde et bakenforliggende ønske om å også kunne spille av reklame i butikk, men visste ikke at løsningen var så enkel og nærliggende.

Ved å bruke Lyd over IP har hovdkontoret full kontroll på musikken som spilles i butikkene, og markedsavdelingen kan spille av reklame, enten den er produsert for radio/tv og spilles av for å skape en gjenkjennelseseffekt, eller den er produsert for mindre kampanjer – enten de er nasjonale eller inndelt i regionale. Med Lyd over IPs soneinndeling kan man definere soner baser på beliggenhet/butikkstørrelse eller annet, og man kan samtidig ha egne soner for spesifikke avdelinger i større butikker.

Med full kalenderstyring, samt mulighet for manuell overstyring har butikkjeden nå et effektivt og praktisk verktøy for kjedestyrt musikk i alle butikker, samt et kostnadseffektivt middel for økt markedsføringstrykk i butikk.


Løsning:
-    2 stk NetSpeaker i hver butikk som kan nås og styres direkte fra hovedkontoret.
-    Enkel montering med to skruer på vegg, eller innfelt i tak.
-    Enkel tilkobling, kun tilkobling av én kabel fra høyttaler til datanettverk via PoE.
-    Enkel konfigurasjon. (kan leveres forhåndskonfigurert)
-    Ingen abonnementskostnader eller andre løpende kostnader.
-    Soneinndeling: Kjeden er delt inn i tre regioner, som enkelte ganger kjører separate kampanjer. Ved å enkelt definere regionene som egne soner vil man kunne definere spesifikke spillelister av lydreklame til hver enkelt sone.

 

Bakgrunnsmusikk og lydreklame

 

* Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no