Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Adgangskontroll med brikke 

Kunden er Skolefritidsordningen (SFO) på en større barneskole hvor inn- og utsjekk av elever før og etter skoledagen tradisjonelt har vært en tidkrevende og manuell arbeidsoppgave.

Med et adgangskontrollanlegg fra 2N er dette nå en oppgave som hvert enkelt barn løser selv.

De ansatte har tidligere brukt store deler av arbeidsdagen på å bla frem og tilbake i utskrevne klasselister for å:

  • skrive hvert enkelt barn inn på SFO om morgenen.
  • skrive hvert enkelt barn ut fra SFO før skolestart.
  • skrive hvert enkelt barn inn inn på SFO etter at skolen er ferdig.
  • skrive hvert enkelt barn ut fra SFO når de drar hjem for dagen. 

 

Løsning:

To RFID-lesere tydelig merket med INN og UT er sentralt plassert i SFO sine lokaler, og allerede fra første skoleuke har førsteklassingene lært seg å sjekke seg inn og ut når de ankommer og forlater SFO. Elevene har en adgangsbrikke festet til sin skolesekk, holder denne mot leseren hvorpå de får et bekreftende grønt lys og et lydsignal.

Med enkel installasjon og konfigurasjon, samt en praktisk løsning for å administrere dette via et svært enkelt web-basert brukergrensesnitt på PC, har de ansatte umiddelbart tilgang til et hvert barns status i forhold til om de er tilstede eller ikke. Dette forenkles ytterligere ved å lage grupper per klasse, og man har også mulighet til å se statistikk på tilstedeværelse for å for eksempel optimalisere bemanningsplanen.

Prismessig er den totale kostnaden på anlegget tjent inn igjen i løpet av få uker hvis man hadde valgt å se på dette som et bemanningssparende tiltak, men her er det heller barna som får nyte godt av økt tilstedeværelse fra de voksne på SFO.

SFO

 

 

Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no