Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

bygård

Kunden er en bygård med selveierleiligheter i Oslo, hvor et aldrende porttelefonanlegg var modent for utskifting, og hvor det eksisterte en visjon om å velge den mest moderne, fremtidsrettede og sikre løsningen. Blant punktene som kom opp på sameiermøtet var video for økt sikkerhet; anrop til mobiltelefon; valgfrihet for beboere; og kort eller kode for egen adgang.

Du kan lese mer om hvordan produkter fra 2N løste denne oppgaven ved å klikke deg inn på artikkelen.

Bygården består av 30 leiligheter, fordelt på 3 oppganger, med en bakgård som har to låste ytterporter. Sameiet har tidligere oppgradert deres nettverksinfrastruktur, og med fiber til bygget, sentral fiberrouter i kjelleren, og fiber direkte til samtlige leiligheter, var det naturlig å se etter en løsning som kunne utnytte det allerede eksisterende nettverket. Med trekkerør fra teknisk rom til alle 5 ytterdører var man godt forberedt.

2N leverer IP-baserte løsninger som benytter seg av kablet datanettverk, og etter innledende undersøkelser viste det seg raskt for sameiet at dette var løsningen som kunne tilfredsstille alle kravene som var satt.

Løsning:

  • Begge ytterportene er utstyrt med en Verso porttelefon med kamera og touchdisplay modul. Denne løsningen ble valgt da det var begrenset med plass på ytterveggen, og man behøvde et så lite avtrykk som mulig. I tillegg til et enkelt trediagram for å kunne bla seg frem ved å først velge oppgang, deretter beboer, eller ved å direkte søke på navn; har touchdisplayet også innebygget et kodetastatur, slik at beboerne kan velge å ha sin egen adgangskode hvis de vil åpne døren med denne i stedet for en tradisjonell nøkkel. Som en sikkerhetsfunksjon har tastaturet en scramble-funksjon, som flytter rundt på talltastene for hver gang tastaturet er synlig.  
  • De tre oppgangene er utstyrt med en Verso porttelefon med kamera, og 10 direkte ringeknapper til leilighetene, samt et fysisk kodetastatur for adgangskode.
  • 13 av leilighetene har valgt et Indoor Touch svarapparat, som viser bilde av den som ringer på, samtidig som den også har funksjonen tapt-anrop-med-bilde, som viser deg bilde av hvem som har ringt på døren hvis du ikke har vært hjemme. Indoor Touch har også inngang for tradisjonell ringeklokke for montering utenfor leilighetsdør.
  • 9 av leilighetene har valgt et enkelt svarapparat med et tradisjonelt rør og en åpningsknapp.
  • Samtlige leiligheter får også taleanrop fra porttelefon direkte til sitt telefonnummer enten det er mobil eller fast, og kan åpne døren enten de ligger i badekaret hjemme, eller sitter i bilen i kø på vei hjem fra jobb forsinket til å lukke opp for rørleggeren. 8 av leilighetene har valgt å ikke ha et fast svarapparat, men kun benytte telefon som svarapparat. 

Annet:

  • Access Commander programvare for bulk-konfigurasjon av enhetene er installert på en enkel PC-server i teknisk rom, og kan nås fra administrator og brukere direkte fra leiligheten hvis det skal gjøres endringer i telefonnummer eller annet. Anlegget er ikke avhengig av at server kjører konstant, den må kun være på når det skal gjøres endringer.
  • Når ytterdøren åpnes, enten via signal fra svarapparat, eller med adgangskode av beboer, er korresponderende oppgangsdør, via porttelefonenes innebygde automasjonsfunksjonalitet, satt opp til å automatisk låse seg opp etter et antall sekunder.
  • For å få anrop ut i telenettet er det tilkoblet en IP-PBX til nettverket, denne har en bylinje som gir forbindelse til telenettet.

 

Bygård bilde

 

 

 

 

Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no