Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Qmon desktop

Nytt brukerscenario:

Sluttkunden er et legekontor som er opptatt av korte telefon-ventetider. De trenger å kunne følge med på ventetiden og antall i kø. Målet er at 80% av innkommende telefoner besvares i løpet av 2 minutter. De ønsker også å se rapporter fra siste dager og uke.

Med Qmon kø-monitorering, fikk kunden verktøyet de trengte. Applikasjonen kjører både på web, pc, Android og iPhone.

Historisk hadde man på legekontoret utfordringer med telefoniløsningen på flere hold.Pasienter ble stående i kø, samtidig som resepsjonen ikke hadde oversikt over antall i kø eller hvor lenge de hadde ventet.

Ansvarlig for legekontoret manglet verktøy både for å ha riktig antall til å betjene telefonene, og for å kunne følge med på utviklingen. I tillegg kom behovet for å kunne rapportere i henhold til fastlegeforskriftens krav om svartid.

Fastlegeforskriften pålegger at 80% av alle innkommende telefonanrop besvares innen 2 minutter.

 

Qmon løser disse behovene:

 • Qmon viser til enhver tid hvor mange som står i kø, og hvor mange agenter som betjener køen.
 • Grafisk oversikt viser hvor mange som har ventet 2 minutter, 5 minutter og 10 minutter
 • Dagens max ventetid og gjennomsnittlig ventetid
 • Gjennomsnittlig samtaletid
 • Antall besvarte og ikke besvarte samtaler hittil i dag.

I tillegg har Qmon en rapportfunksjon som viser

 • Svartider hver dag siste uke
 • Grafisk
  o Antall ikke besvart i dag
  o I tillegg kan du ta ut rapporter med nøkkeltall pr dag.

Qmon fungerer sammen med skyPBX. SkyPBX bygger på innovaphone-teknologi og er godkjent for bruk i Norsk Helsenett.

Qmon siste ukes rapport

Behovet for denne løsningen ble meldt inn fra en av våre forhandlere, og etter kort tid hadde vi laget løsningen. Dette er et godt eksempel på hvordan bransjekunnskap hos våre forhandlere og Vcom systemkompetanse gir skreddersydde løsnnger.

* Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no