Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Forhandlere oppnår sertifiserings-status (og tilsvarende bedre priser) ved gjennomført sertifisering.

Sertifiseringen består av kursene iAS startkurs, iCE Basic, Advance og Updatekurs.

iAS startkurs - Sertifiseringskurs del 1.

Oppstartskurs for selgere og teknikkere. Inkluderer fullt demoanlegg på skyPBX eller lokalt.
Ønsket forkunskaper for teknikkere er generell kunnskap om datanett og telefonsentraler.
Kurset kjøres som web- eller internkurs, som regel over én full dag med en del for selgere og en del for teknikkere. For agenda og innhold, se link over (avsnittets overskrift).


iCE Basic - Sertifiseringskurs del 2a.

Konfigurering og administrasjon av systemet. Forkunskaper om datanett og IP-adressering er en forutsetning..
Kursdeltagerne får tilgang til en web-basert kursportal med dokumentasjon, oppgaver og løsninger. Tilgang til denne portalen beholdes etter kurset.
Forkunskaper om datanett og IP-adressering er en forutsetning.
Kurset går over 4 dager i Tyskland og avsluttes med eksamen.

Detaljert beskrivelse finner du her.

iCE Advance - Sertifiseringskurs del 2b.

Fokus på distribuerte løsninger og sentraler koblet i nett. Master-slave funksjonalitet,  redundante løsninger, automatisert drift og vedlikehold m.v.
Kurset forutsetter gjennomført Basic kurs.
Kurset er web-basert. Kursdeltagerne får tilgang gjennom samme kursportal som benyttet i Basic kurset. Kurset gjennomføres hjemmefra og går over 2 ukers selvstudium med daglig web-forelesning og avsluttende eksamen. Detaljert beskrivelse finner du her.

iCE Update kurs

For at forhandler skal beholde iAR sertifisering (innovaphone Authorizied Reseller), må minst én i bedriften holde ved like sin iCE sertifisering. Årlig update kurs må gjennomføres. Dette er også web-basert og går paralelt med Advance kurs. Gjennomføring av oppgaver relatert til nye funksjoner og avsluttende eksamen er obligatorisk, men du kan fritt repitere og delta på alle forelesningene knyttet til Advance kurset.
Detaljert beskrivelse finner du her.

Kurskalender, påmelding og reise.

iAS kurset kjøres som niternkurs etter avtale. Ring Vcom.

iCE kursene kjøres med jevne mellomrom, både på engelsk og tysk. Link til kurskalender.
Påmelding skjer til Vcom eller direkte til innovaphne kursavdeling (se link til kurskalender).

Kurssted for iCE Basic er Sindelfingen utenfor Stutgart i Tyskland. For reisebeskrivelse og kart  (Se link kurssted Sindelfingen.)

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no