Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Screenshot 20181120 114710

Mobiltelefoner og andre telefoner kan enkelt benyttes som svarapparat for taleanrop fra 2N IP-baserte porttelefoner.

Med et IP-telefonabonnement fra valgt operatør som legges inn i porttelefonen kan man med ett tastetrykk nå de telefonnummerne man ønsker, enten det er mobil, fast eller IP-telefon. Denne løsningen gir høy tilgjengelighet, og kan også settes opp parallelt med andre svarløsninger slik at man eksempelvis har et fast svarapparat når man er til stede, mens anropet viderekobles til mobil slik at man også kan åpne døren når man er ute.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no