Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

School class 01 trace web

Kunden er en skole som ønsket å bygge ut nettverksinfrastruktur for data inkludert PoE, samt oppgradere et delvis ikke-fungerende og utilstrekkelig lydanlegg. Krav til lydanlegg var opprop til ulike soner innen- og utendørs, automatisk skoleklokke og enkel betjening.

Med et Lyd over IP-anlegg fra 2N ble lyd-delen av prosjektet løst på en måte som tilfredsstiller alle skolens krav og ønsker. Skolen slo to fluer i en smekk, siden datanettverket også brukes til lyddistribusjon, og man slapp store kostnader ved å trekke nye eller bytte ut lydkabler.

Kort konseptbeskrivelse: 2Ns produkter kobles til nærmeste nettverkspunkt som gir strøm via PoE og signal over IP. Produktene består enten av alt-i-ett høyttalere som kobles kun til datanett, eller Net Audio Decoder som har innebygget forsterker og linjeutgang. Kobles mellom datanett og standardhøyttalere, eller til ekstern forsterker.

Med lyd som en del av prosjektet fra starten av, ble det laget punkter med nettverksuttak på de relevante plasseringene ute og inne, slik at lydanlegget kunne leveres forhåndskonfigurert. Justering av lydnivå på høyttalere ble gjort via app på mobiltelefon i etterkant av installasjonen. 

 

Løsning:

  • Skolens ekspedisjon har en PC som er utstyrt med serverprogramvaren 2N IP Audio Manager, samt styringsprogramvaren 2N IP Audio Control Panel som man styrer lydanlegget fra. I tillegg har man her en 2N NetMic mikrofonkonsoll med direkteknapper for opprop til 12 soner. Her delt inn i blant annet: Hele skolen, småskolen klasserom, mellomtrinnet klasserom, skolegård begge, skolegård småskolen, skolegård mellomtrinnet, oppholdsrom lærere m.fl.
  • Skolens klasserom, fellesarealer, lærerrom osv. er alle utstyrt med 2N NetSpeaker enten som innfelt takhøyttaler, eller som vegghengt.
  • Skolegårder er utstyrt med 2N SIP Horn Speaker.
  • Skoleklokken ringer over høyttaleranlegget, i henhold til forhåndsprogrammert ukes- og årskalender.
  • Skolens tradisjonelle brannalarm er tilkoblet anlegget via en 2N SIP Audio Converter. Via logisk inngang på denne og automasjonsfunksjonalitet, trigges lydanlegget til å spille av evakueringsmelding over hele høyttaleranlegget ved utløsning av brannalarmen.
  • Lydanlegget kan ved arrangementer benyttes til å spille av musikk, og som et PA-anlegg.

 

 School campus med IP Audio 2

 

 

Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

 

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no