Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

appstyrt lydvarsling

 

Vcom leverer fleksible løsninger for en- eller toveis lyd over datanettverk/PoE. Våre løsninger er like velegnet for små prosjekt med én høyttaler som for løsninger med hundrevis av høyttalere. Lokalt nettverk eller kommunikasjon over internett? Annonsering, nødvarsling eller musikk? Prosjektet ditt avgjør løsningen.

 

Endepunkt kan være vegghøyttalere, hornhøyttalere, converter for bruk av eksisterende lydanlegg, intercom, telefonapparat, eller en kombinasjon av disse.

Anlegget kan styres fra app på mobiltelefon, mikrofonkonsoll, telefon/mobiltelefon, PC eller en kombinasjon av disse. 

 

Du kan lese om bruksområder i våre brukerscenarier her og her, eller du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller behov for støtte til å finne ut om våre løsninger passer ditt prosjekt.

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no