Kommunikasjon for i dag og i morgen

 • innovaphone IP-telefoni

   • Enkelt - enkelt i bruk og integrasjon.
   • Skalerbart - i antall brukere og lokasjoner.
   • Driftssikkert - ekstremt robust og driftssikkert

  Et fremtidsrettet kommunikasjonssystem

 • SIKKERHET FRA 2N

   • IP-basert porttelefoni
   • Enkelt og rask installasjon / konfigurasjon
   • Stor fleksibilitet, mange muligheter

  Porttelefonanlegg for alle typer prosjekt

 • Kommunikasjon på tvers

  Løsninger for å kommuniserer mellom systemer:

  IP Analog GSM ISDN

   

 • Tradisjonell telefoni

   • Analoge telefoner med tilbehør
   • ISDN telefoner og ISDN-analog adaptere
   • Kompakte små-sentraler

  Driftssikkert telefon- og koblingsmateriell

 • LYD OVER IP

   • Distribusjon av lyd over IP lokalt / over internett
   • Enveis- eller toveis lyd
   • Stor fleksibilitet, mange muligheter

  Komplett system for distribusjon av lyd over IP

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

Logo iADvcom

Vi tror at sluttbrukere blir mest fornøyd, også over tid, om de kan forholde seg til en lokal forhandler som er interessert i å ha tilfredse kunder.

Derfor ønsker vi å trekke våre forhandlere inn i verdikjeden i stedet for å kun gi provisjoner ved nysalg.

Alt etter kompetanse og kapasitet, kan du du som forhandler velge hva du vil gjøre selv, og hva vi skal gjøre for deg.

 

Vi har forskjellige nivåer du som forhandler kan velge mellom.

 

Kundeansvar med enkel brukeradministrasjon

Som forhandler kartlegger du kundens behov og i samarbeid med kunden finner den funksjonalitet kunden er best tjent med. Trenger du assistanse, kan du bringe oss i Vcom inn i diskusjonen. Brukere, funksjonalitet, opplysning om trunklinje etc settes opp i et Excel-ark, og Vcom etablerer tjenesten. Eventuelt nye telefoner, hodesett, nettverksutstyr etc leveres av forhandler. All oppgradering av lisenser og programvare på sky-PBX, samt innovaphone-telefoner, utføres av Vcom som del av skytjenesten.

Som forhandler får du tilgang til Portal der du kan definere nye brukere og gjøre endringer i kundens PBX i skyen. Har du ikke kapasitet til å gjøre det selv, kan vi i Vcom utføre det for deg etter medgåtte timer. Forhandler er ansvarlig for jevnlig oppfølging av kunden og dennes behov.

Etableringspris og månedlig pris faktureres gjennom forhandler som selv setter kundepriser. Trafikkostnader faktureres direkte fra teleoperatør. 

Forhandler holder seg faglig oppdatert om skyløsningen og tjenester gjennom iAS-sertifisering (Web-leksjoner eller fysiske samlinger holdes på norsk.)

 

 Portal user

Kundeansvar med utvidet brukeradministrasjon

I tillegg til enkel brukeradministrasjon, kan forhandler utføre mer avansert administrasjon og oppsett av tjenester. Ved manglende kapasitet, kan konfigurasjonstjenester fortsatt kjøpes gjennom Vcom.

Forhandler holder seg faglig oppdatert gjennom iAR-sertifisering (iCE Basic kurs i Tyskland og iCE Advance og iCE Update webkurs, alle holdes på engelsk.)

 

Kunde-innsalg uten egenfakturering

Noen forhandlerer har av ulike årsaker ikke ønske om å selv fakturere kunden. I slike tilfeller kan vi sørge for at kunden blir fakturert gjennom en samarbeidende operatør. Forhandler mottar da provisjon avhengig av avtaleperiode og kundeoppfølging. Eventuell oppgradering av telefoner, hodesett, nettverksutstyr etc leveres av forhandler.

Forhandler holder seg faglig oppdatert om skyløsningen og tjenester gjennom iAS-sertifisering (Web-leksjoner eller fysiske samlinger holdes på norsk.)

 

Etablering av egen skytjeneste

Om du som forhandlerer ønsker å investere i egen skyplattform, kan Vcom tilby installasjon av innovaphone skytjeneste med administrasjonsverktøy etc. Du må selv anskaffe servere (VMware) og infrastruktur.

iAR-sertifisering med kursene iCE Basic, iCE Advance og iCE Update er et krav.

Utvalgte løsninger

IP PBX - VoIP kommunikasjonsystem

innovaphone IP-PBX eller skyPBX er et kraftfullt og sofistikert VoIP telefonsystem for bedrifter og organisasjoner. I tillegg til alle de telefonfunksjonene man forventer av et moderne telefonsystem, har innovaphone PBX også en perfekt integrert system for Unified Communication (samordnet kommunikasjon).

Systemet er enkelt å ta i bruk og tilgjengelig fra enhver type arbeidsplass og plassering.

Porttelefoner

S18 Dashboard banner verso display 1600x713

Et porttelefonanlegg skal kontrollere besøkendes adgang, og kan installeres frittstående, eller integreres mot overliggende systemer for telefoni, videoovervåkning og adgangskontroll. I produktseriene Verso, Base, Force, Uni og Safety finnes det produkter for de aller fleste behov med hensyn til funksjonalitet, kapslingsgrad, vandalsikkerhet og design. Primært er IP kommunikasjonsteknologien som benyttes, men enkelte modeller leveres også med analog teknologi.

Mobil løsning

For mange brukere, vil en smartmobil være en foretrukket løsning, enten det er BYOD eller arbeidsgivers telefon.

Ved å koble opp smartmobil/nettbrett mot innovaphone-systemet, får den ansatte tilgang til app med arbeidsgivers kommunikasjonsplattform. Mobiltelefonen er en endeterminal, funksjonaliteten produseres av det bakenforliggende systemet.

GSM gateway

GSM gatewayer, også kalt GSM-adaptere brukes for å koble Sip-linjer, analogt utstyr eller ISDN-linjer til mobilnettet. Mobilnettet kan være den primære linjen eller backup-linje for Voip-systemer, analoge apparater og sentraler. Dette brukes mye i maritime miljøer og steder der kablet bredbånd ikke er tilgjengelig. Det brukes også for ekstra backup.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no