Kommunikasjon for i dag og i morgen

 • innovaphone IP-telefoni

   • Enkelt - enkelt i bruk og integrasjon.
   • Skalerbart - i antall brukere og lokasjoner.
   • Driftssikkert - ekstremt robust og driftssikkert

  Et fremtidsrettet kommunikasjonssystem

 • SIKKERHET FRA 2N

   • IP-basert porttelefoni
   • Enkelt og rask installasjon / konfigurasjon
   • Stor fleksibilitet, mange muligheter

  Porttelefonanlegg for alle typer prosjekt

 • Kommunikasjon på tvers

  Løsninger for å kommuniserer mellom systemer:

  IP Analog GSM ISDN

   

 • Tradisjonell telefoni

   • Analoge telefoner med tilbehør
   • ISDN telefoner og ISDN-analog adaptere
   • Kompakte små-sentraler

  Driftssikkert telefon- og koblingsmateriell

 • APPSTYRT LYDVARSLING

    • For nød- og evakueringsvarsling i skoler og andre typer bygg.
    • Kan benyttes som supplement til brannklokkeanlegg.
    • Skalerbart fra 1 høyttaler og oppover.
    • Benytter datanettverk med PoE for signalering og strøm.
    • Unik fleksibilitet:
     • Benytt MOBILAPP for å trigge avspilling av meldinger eller innsnakk.
     • Gjenbruk av eksisterende høyttalere/lydanlegg er mulig.
     • Innendørs og utendørs høyttalere er tilgjengelig.

   

   

   

   

   

   

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

Politi ver2

Nytt brukerscenario:

Politiet i en av landets største byer har plassert ut høyttalere på utvalgte offentlige steder som typisk er steder hvor det samler seg store mengder mennesker i helgene på kvelds- og nattestid, med tilhørende fare for voldshandlinger og annen kriminalitet.

Les mer om hvordan Lydvarslingsanlegg med Appstyring kan forebygge og stanse uønskede hendelser og øke sikkerheten i byer og tettsteder, og i ytterste konsekvens redde liv. 

 
 *Vi gjør oppmerksom på at dette brukerscenariet er basert på et prosjekt i Malmø i Sverige, hvor politiet har plassert ut en løsning som kan minne om den beskrevne her, men primært dreier seg om hva man kan se på overvåkningskameraer. Løsningen er også er tiltenkt utvidet til andre svenske byer. Løsningen vi presenterer her er en antatt sterkt forbedret løsning med appstyring og dermed høyere fleksibilitet.

 

Kraftige hornhøyttalere plasseres ut i antall etter behov på steder som torg eller andre samlingsplasser i byer og tettsteder hvor det oppstår knuffing, vold og andre uønskede hendelser.

Høyttalere kan aktiveres enkeltvis i form av små soner, eller man kan lage større soner som omfatter flere høyttalere stor fleksibilitet!

 

Ved å raskt og enkelt kunne aktivere høyttalere / soner fra politiets mobiltelefoner med enten ferdiginnspilte talemeldinger eller direkte innsnakk, er politiets målsetning å avverge eller stanse situasjoner tidligere og mer effektivt enn hva de ville kunnet klare uten høyttalere.

 

For aktivering av talemeldinger eller innsnakk benyttes en prosjektspesifikk app på mobiltelefon eller nettbrett, eller fra PC/app hos operatør som sitter på kameraovervåkning over det aktuelle området. Soner, meldinger og annet er spesialtilpasset det enkelte prosjektet for enkel, sikker og hurtig bruk.

 

Eksempler på bruk er:

 • Fra kameraoperatør, direkte adressering henvendt til personer som er involvert i knuffing eller bråk: Dette er politiet. Vil personen i rød jakke og grønn caps vennligst trekke seg tilbake og fjerne seg fra området. Politiet er på stedet innen kort tid.  
 • Avspilling av ferdiginnspilt beskjed fra politi på stedet, hvor det har oppstått en eskalert situasjon hvor de venter på forsterkninger før de kan gripe inn: Dette er politiet. Viktig melding. Politiet er på vei, bryt opp og forlat området umiddelbart.
 • Avspilling av ferdiginnspilt beskjed fra politi på stedet eller fra kameraoperatør for å generelt roe gemyttene: Dette er politiet. Vi er på stedet innen kort tid.
 
 
Ta kontakt med oss for å lære mer og få en demonstrasjon av løsningen. Løsningen er svært fleksibel og skalérbar, enten det er behov for én eller hundre høyttalere.
 
 
 App hgsd 1
 
 
 

* Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

    

 

 

Utvalgte løsninger

IP PBX - VoIP kommunikasjonsystem

innovaphone IP-PBX eller skyPBX er et kraftfullt og sofistikert VoIP telefonsystem for bedrifter og organisasjoner. I tillegg til alle de telefonfunksjonene man forventer av et moderne telefonsystem, har innovaphone PBX også en perfekt integrert system for Unified Communication (samordnet kommunikasjon).

Systemet er enkelt å ta i bruk og tilgjengelig fra enhver type arbeidsplass og plassering.

Mobil løsning

For mange brukere, vil en smartmobil være en foretrukket løsning, enten det er BYOD eller arbeidsgivers telefon.

Ved å koble opp smartmobil/nettbrett mot innovaphone-systemet, får den ansatte tilgang til app med arbeidsgivers kommunikasjonsplattform. Mobiltelefonen er en endeterminal, funksjonaliteten produseres av det bakenforliggende systemet.

GSM gateway

GSM gatewayer, også kalt GSM-adaptere brukes for å koble Sip-linjer, analogt utstyr eller ISDN-linjer til mobilnettet. Mobilnettet kan være den primære linjen eller backup-linje for Voip-systemer, analoge apparater og sentraler. Dette brukes mye i maritime miljøer og steder der kablet bredbånd ikke er tilgjengelig. Det brukes også for ekstra backup.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no