Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

innovaphone-Partner Connect - forhandler-sertifisering

iP Connect (innovaphone-Partner Connect) er en sertifiseringsklasse som setter overkommelige tekniske og merkantile krav til forhandler. Partneren får en offisiell sertifiseringsstatus og gode prisbetingelser. Partneren får tilgang til å selge alle innovaphone-løsningene, både skybaserte og lokalt plasserte.

For kursdatoer og påmelding, se under.

Krav til iP Connect partnere:

 • Selgere deltar i web-basert salgstrening. Treningen kjøres på norsk eller engelsk.
 • innovaphone profileres som telefon- og UC-løsning på forhanderens web-side, med direktelink til www.innovaphone.com.
 • Teknisk kurs (norsk-språklig) i regi av norsk innovaphone-sertifisert treningssenter.
  • 2,5 dagers varighet, kostnad NOK 15.000 (kr 9.900 for teknikkere med gyldig iAS versjon 12 sertifisering).
  • Kurssted: Vcom as, Lysaker, Oslo
  • Tilgang til online kursportal og dokumentasjon, som også er tilgjengelig etter fullført kurs.
  • Etter gjennomført kurs skal teknikker være i stand til å sette opp et innovaphone-system ved hjelp av det nye brukervennlige administrasjonsgrensesnittet i versjon 13.
 • Tilbud om utstyr eller skyPBX for demo, test og inhouse bruk til svært gunstige priser.

Hvis du allerede har iPC sertifisering eller ønske om å gå direkte videre med tyngre Advanced serftifisering, se lenke her.

For spørsmål, kontakt Ole Østmo  på telefon 21 67 37 72 eller salg@vcom.no på telefon 21 67 37 70

Påmelding til sertifiseringskurs for innovaphone-Partner Connect.

 • Kursdato: Se påmeldingsskjema
 • Oppstart dag en kl 10:00, avslutting dag tre kl 15:00
 • Kurssted: Vcom as, Lysaker Torg 15, kurslokale i første underetasje, trapp ned fra kantinen. (2 min fra Lysaker stasjon, 10 minutter fra Oslo sentrum)
 • Tilgang til komplett utstyrsoppsett med nettverk, SBC, sentraler, telefoner og software
 • Tilgang til web-basert kursportal med dokumentasjon, oppgaver etc. Denne er tilgjengelig også etter kurset.
 • Kursdeltagere tar med egen PC med ethernet-inngang. Ekstern skjerm kan også være en fordel.
 • Kurset holdes på norsk, mens dokumentasjonen er på engelsk
 • Krav til forkunnskaper: om datanett og IP-adressering er en forutsetning
 • Pris kr 16.500 som faktureres og betales før kursstart. For teknikkere som tidligere har gjennomført iAS versjon 12 sertifisering, er prisen kr 10.900
 • For overnatting finnes det stort utvalg av overnatting rundt Oslo S og Nationalteateret stasjoner, kun 10 min unna med tog (Ruter lokaltakst). Alternativt tar det ca 10-15 minutter å gå til Radisson Blue og Quality Expo hoteller på Fornebu.
 • Avmelding senere enn 10 dager før kursstart gir ikke refusjon av kursavgift

Jeg bekrefter påmelding på de betingelser og avmeldingsfrister som er angitt. Jeg bekrefter også at angitte persondata kan benyttes i kundeforholdet.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no