Access Unit 2.0

Access Unit fra 2N gir deg et fleksibelt og skalerbart adgangskontrollanlegg hvor du kan velge mellom flere typer adgangskontrollenheter.

Nå lanserer vi i tillegg til leserne med én form for adgangskontroll også kombinerte enheter med enten Bluetooth eller touch-kodetastatur i kombinasjon med RFID kort/brikke-leser. Dette sikrer optimal fleksibilitet for brukeren.

 

Access Unit enheter fra 2N med Bluetooth har to modus tilgjengelig:

  • Tap-in-app, hvor du åpner en app og trykker på en knapp for å åpne døren.
  • Touch, hvor du med telefonen i lomma eller sekken enkelt legger en finger bortpå leseren for å åpne døren.

 

Kontakt oss for mer informasjon om denne eller andre løsninger innen adgangskontroll.