Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

Prisvarsel

2N har informert om en prisjustering på sine produkter. Dette medfører at vi som norsk distributør vil måtte gjøre endringer i våre priser som gjenspeiler dette. Våre endringer er gjeldende for alle kunder på alle ordre som kommer inn fra og med 1. juni. Unntak er tilbud som er gitt med varighet som strekker seg ut over dette, normalt 2 mnd. fra tilbudsdato. Du kan også ta kontakt for å be om utvidet varighet for ditt tilbud.

 

 

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no