Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Brukerscenario PortSky rehab

Kunden er et større borettslag med mange leiligheter. Porttelefonanlegget plages med defekte enheter og brudd på gammel kabling.

I stedet for å bruke penger på ny kabling, ble løsningen produkter fra 2N og tjenesten PortSky over internett. Dermed gikk investeringsmidlene til et fremtidsrettet, topp moderne porttelefonanlegg med fremragende lyd- og billedkvalitet, fremfor å betale for kabling.

Etter at rehabilitering ble vedtatt, ble det i prosjekteringsfasen anslått at ny kabling ville stå for en stor del av kostnaden. Det var ikke var mulig å gjenbruke verken kabler eller rør, samtidig som det ble ansett som en stor og kostbar jobb å skjule ny kabling. Løsningen ble derfor å koble seg til PortSky for i stedet benytte eksisterende internett i hver leilighet.

Med en 2N Verso porttelefon på hver av oppgangsdørene, og et Indoor Touch svarapparat i hver leilighet, forbundet med tjenesten PortSky, får nå beboerne videoanrop av høyeste kvalitet, uten at det er noen direkte kabling mellom enhetene.

 

Hva trenger man:

- Hver porttelefon trenger å være tilkoblet internett. Dette ble løst ved at borettslagets internettleverandør stilte en linje til disposisjon.

- Hvert svarapparat er tilkoblet internett via leilighetens eget nett, i dette tilfellet med nettverkskabel, men WiFi er også mulig.

- En drifts- og vedlikeholdsavtale for tjenesten PortSky.

 

 

indoor touch white 

 

*Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no