Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

S18 Dashboard

Nytt brukerscenario:

Kunden er et forsamlingslokale som leies ut til selskap og andre aktiviteter. Deres ønske var et enkelt system for å gi midlertidig tilgang til leietakere uten å måtte administrere nøkkelkort, koder eller tradisjonelle nøkler.

Klikk deg inn på artikkelen for å lese mer om hvordan vi løste dette prosjektet på en unik måte.

 

Etter flere tiår med tid- og ressurskrevende administrasjon av nøkler i postkasser, blomsterpotter og under dørmatter – med dertil tilhørende bortkomne nøkler etterfulgt av låsesmeder for å bygge om dørlåser, ønsket eieren seg en ny og moderne løsning for administrasjon og adgangskontroll. De ønsket seg samtidig en lav teknisk terskel for leietakerne, uten krav om siste modell smarttelefon for å kunne benytte løsningen.

 

Med en kombinasjon av produkter fra 2N og våre egenutviklede tjenester ble dette til en svært brukervennlig løsning hvor eier administrerer tilgang til gitte brukere på gitte datoer og tidspunkt via en spesiallaget app på mobil, nettbrett eller PC. Leietaker åpner døren direkte fra sin mobiltelefon.

 

Denne løsningen for administrasjon og adgangskontroll passer for alle typer forsamlingslokaler hvor det er eksterne brukere som skal ha midlertidig adgang. Samfunnshus, barnehage, SFO, foreningslokaler, klubbhus og så videre. Kontakt oss for mer informasjon eller et tilbud til ditt prosjekt.

 

App2
 

 

* Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no