Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Uten navn

Nytt brukerscenario:

Velferdsteknologi: Sykesignalanlegg / pasientvarslingssystem krever en romenhet / høyttaler som leverer god samtalekvalitet for oppringte samtaler mellom pasient og personell, slik at pasienten føler seg trygg og ivaretatt, og man er sikker på å unngå misforståelser.

I dette prosjektet fikk vi hjulpet en av våre integrasjonspartnere med en ny høyttalertype integrert mot sykesignalanlegg og telefonsystem.

 

  • Input for ringeknapp eller annet tilbehør.
  • Tre retningsbestemte mikrofoner.
  • Ekko-kansellering.
  • Støtte for høykvalitets lyd inludert Opus og G.722
  • Integrert WiFi og Bluetooth.
  • Nettverksport med PoE støtte.
  • Plasseres på vegg, tak, bord.
  • Høy fleksibilitet for integrasjon mot ulike typer anlegg.

 

I dette prosjektet er høyttalerne koblet til pasientvarslingssystemet ved at pasient trykker på en ringeknapp ved sengen, personell blir varslet via en tekstmelding, og ringer opp pasienten ved første anledning. Det blir opprettet automatisk et toveis anrop mellom personelltelefon og høyttaler.

høyt

Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no