Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

6

Nytt brukerscenario:

Kunden er en større trelasthandel som etterspør en fleksibel løsning som kan gi adgang til faste kunder utenom vanlig åpningstid.

Etter å ha sondert ulike løsninger, blant annet RFID-kort, kodetastatur og flere ring-meg-åpen løsninger fant kunden ikke en løsning som svarte til forventningene for funksjonalitet og fleksibiitet.

Access Admin fra Vcom viste seg å være en perfekt løsning på både bruker- og administrasjonssiden.

 

«Åpningstidene våre samsvarer ikke alltid med når våre faste kunder ønsker å hente ut materialer og annet. Vi har både permanente faste kunder og prosjektbaserte faste kunder, og det er behov for et system med stor fleksibilitet som kan gi disse enkel og sikker adgang utenom vanlig åpningstid enten det er tidlig morgen, kveld eller helg.»

 

For kunden var det to faktorer som var spesielt viktige:

 • Enkel og fleksibel administrasjon av brukeres adgang. Flere administratorer skal ha enkel tilgang, helst via mobilapp og PC.
 • Enklest mulig brukeropplevelse. Gjerne slik at kunden kan ringe porten fra sin mobiltelefon for å åpne.  

 

Med Vcoms egenutviklede app Access Admin og bakenforliggende skytjeneste har kunden fått det de ønsket og mer til.

 • Utstyr og tilkobling: Vi leverer en liten boks som kobles til styring av port, samt til internett og vår skytjeneste.
 • Brukeropplevelse: Når bruker er innvilget adgang vil man få en SMS med nødvendig informasjon inkludert portens telefonnummer. Bruker vil da kunne ringe til porten fra sitt mobilnummer hvorpå den åpner seg. 
 • Administrator: Brukere legges til og fjernes enkelt i app på mobil/nettbrett, eller på web-grensesnitt på PC. Det er tilrettelagt for tre ulike kundetyper:

  • Adgang for permanent faste kunder settes opp i Continous-mode, hvor bruker legges inn for å gi adgang og fjernes hvis man ikke lenger skal ha adgang.
  • Adgang for enkeltbruker fra tid/dato til tid/dato settes opp i TemporaryFlex-mode, for brukere som skal ha adgang i en gitt periode.
  • Adgang for firma med flere brukere fra tid/dato til tid/dato settes opp i TemporaryFix-mode, eksempelvis for firma i en prosjektperiode.
   

Løsningen har støtte for push-notifications, slik at administratorer som ønsker det kan få et push-varsel på sin mobil hver gang en bruker aktiverer sin adgang. 

 smsbekreftelse

* Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no