Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Faroe Petroleum er et uavhengig olje- og gasselskap som fokuserer på oljeleting og prøveboring på Atlanterhavsmarginen, i Nordsjøen og i Norge. Faroe Petroleum har rundt 30 ansatte på kontorer i Aberdeen, Stavanger og Torshavn. Da det ble på tide å fornye telefonsystemet, valgte Faroe Petroleum en hussentral fra innovaphone.

 Beslutningsprosess

Da den konvensjonelle hussentralen til Faroe Petroleum skulle skiftes ut, var det ingen tvil: De ønsket et topp moderne IP-basert system. Fordelene ved en IP-basert infrastruktur var åpenbare: ingen kostnader ved internsamtaler, mulighet til å ha samme telefonnummeret uansett hvilket kontor du befinner deg på (”ta med nummeret i sekken”), og den samme telefonistrukturen overalt. Faroe Petroleum vurderte flere IP-telefonisystemer, men systemet fra Iinnovaphone viste seg å ligge et hestehode foran. Andre, velkjente systemer var enten for kompliserte eller for dyre. Dessuten trengte de fleste av dem en egen Windows-server, mens Iinnovaphones hussentral klarer seg men en liten, rimelig enhet. Harald Myklebust, som ledet prosjektet for Faroe Petroleum, forklarer beslutningsprosessen: - Løsningen fra Iinnovaphone er et meget fleksibelt system, som er enkelt å utvide ved behov. I tillegg leveres hele Iinnovaphones infrastruktur for IP-telefoni til en overkommelig pris, sier han. Til slutt valgte Faroe Petroleum å bestille tre Iinnovaphone VoIP-gateway’er – to IP800 og en IP305 – samt IP-telefoner.

Enkel implementering, positive tilbakemeldinger fra personalet

Når Harald Myklebust beskriver implementeringsprosessen, lyder det ikke som en stor teknisk utfordring: - Vi fikk systemet fra Compartner Teleteknikk, og med litt hjelp fra dem konfigurerte jeg telefonene, først i Norge, deretter i Aberdeen og i Torshavn. Det at det tok noen uker å sette opp alle de nødvendige funksjonene, skyldtes Myklebusts ambisiøse timeplan, der det var lite plass til overs til implementeringsprosessen, og hadde ingenting med Iinnovaphones produkter å gjøre. Det oppstod enkelte mindre problemer med små funksjonselementer. Disse ble raskt løst på grunn av fleksibiliteten i Iinnovaphone-systemet. På spørsmål om hvor mye vedlikehold det nye telefonsystemet krever, svarer Myklebust: - Hvis det ikke er noen endringer i systemet – ingenting. Ifølge Myklebust er det enkelt å justere det fleksible systemet hvis det oppstår behov for endringer. 

Personalet i Faroe Petroleum er ifølge Myklebust fornøyde med det nye systemet: - De liker muligheten til å ringe direkte fra Outlook – en funksjon som gjør det lettere å ringe, sier han. Alle de ansatte liker den brukervennlige telefoniløsningen. De setter også pris på muligheten til å ta med seg direktenummeret overalt innad i selskapet og til hjemmekontoret.

Fremtidsvyer

- Neste skritt er å se nærmere på mobiltelefonintegrering, sier Myklebust. Han vurderer å installere IP-telefoner på hjemmekontorer. I tillegg er det noen andre funksjoner han ønsker seg, som tilstedeværelsesstatus, integrering av kalenderstatus i telefonen, samt forhåndsdefinerte telefonsvarermeldinger som varierer etter tiden på døgnet. - Konklusjonen er entydig positiv, sier han: - Takket være den nye hussentralen fra iInnovaphone er alle kontorene nå samlet i ett system. Det betyr at vi har lykkes i å spare investeringskostnader og fått et system som er enkelt å bruke.

Dette prosjektet er gjort i samarbeid med

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no