Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

vaktkø myPBX app

Bedriften har satt opp flere vaktnummer for sine kunder og alle bedriftens serviceteknikere bytter på å betjene de forskjellige køene.

Med app på mobil kan de enkelt melde seg inn og ut av køene, og kontakte vaktleder.

Bedriften har Telenor Mobil, men her er det begrensninger i forhold til antall køer og agenter de kan håndteres tilfredsstillende. Vaktnumrene er derfor rutet over fra deres Telenor IPT (sip-trunk) til innovaphone skyPBX.

Med skyPBX eller lokal innovaphone PBX kan du sette opp ubegrenset antall vaktkøer med ubegrenset antall agenter på mobil eller IP-telefon.

I myPBX-appen (for Android og iPhone) eller i displayet på innovaphopne IP-telefon, kan serviceteknikerne se hvilke vaktgrupper de er aktive i, og de kan melde seg inn og ut av gruppene. For enkelthets skyld er det også lagt opp direkteknapper for vaktsentral og vaktleder.

Det er lagt inn regler for ruting av samtaler og varsling av vaktleder dersom ingen serviceteknikere er innenfor dekning eller logget seg på. Vaktleder har også oversikt via web over hvem som er pålogget de forskjellige vaktkøene, og han kan melde serviceteknikere inn og ut om nødvendig.

 

Inn- og utlogging av agenter via Portal

Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no